– Wspólna sprawa – szkolenie z kompetencji liderskich

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Wczoraj Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa) przeprowadziła szkolenie z kompetencji liderskich 💪
To było ostatnie zaplanowane spotkanie dla członkiń i członków grupy konsultacyjnej. Dlatego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim prowadzącym za otwartość w dzieleniu się wiedzą, a uczestniczkom i uczestnikom szkoleń za ogromne zaangażowanie 👍
Wierzymy, że zdobyta wiedza i wymiana doświadczeń przełoży się na dalszy rozwój działań w obszarze dostępności, zarówno w ramach projektu Wspólna Sprawa, jak i poza nim. 💗

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO.

Back to top