– Projekty

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Projekt: Standardy Dostępności

W okresie lipiec 2021 r. – wrzesień 2022 r. tworzyłyśmy Lubelskie standardy dostępności kultury w ramach projektu „Standardy dostępności kultury – wspólna sprawa”.
Środki finansowe na ten projekt pozyskałyśmy z Narodowego Instytutu Wolności z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelksich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Partnerem projektu została Gmina Lublin.
Wypracowany w ramach projektu dokument złożyłyśmy 19 września 2022 r. w Urzędzie Miasta Lublin na ręce Pani Beaty Stepaniuk Kuśmierzak – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.Proces tworzenia składał się z następujących etapów:

1. Badanie potrzeb oraz raport

Stworzyłyśmy ankietę, która miała na celu zbadać potrzeby osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do kultury w Lublinie. Ankieta została rozesłana drogą mailingową, dostępna była w punktach stacjonarnych (Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Filia nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 32 Miejskiej biblioteki Publicznej, Galeria Labirynt) oraz informowałyśmy o niej także w kontakcie telefonicznym, m.in. z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością. Stworzyłyśmy instrukcję wypełniania ankiety w Polskim Języku Migowym (PJM), a także zatrudniłyśmy osoby posługujące się PJM, w tym osoby Głuche, jako ankieterki.
Na tym etapie rekrutowałyśmy uczestniczki i uczestników projektu.

2. Szkolenia

Przeprowadziłyśmy 48 godzin szkoleń dla osób z niepełnosprawnością (Akty prawne dotyczące dostępności, Monitorowanie i audytowanie dostępności, Umiejętności liderskie, Samorzecznictwo) oraz dla przedstawicielek i przedstawicieli NGO oraz Urzędu Miasta Lublin (Akty prawne dotyczące dostępności, Wiedza o niepełnosprawności i savoir-vivre, Sposoby zapewniania dostępności wydarzeń kulturalnych).
Szkolenia prowadziły zaproszone osoby, w tym m.in. Olga Curzydło, Barbara Pasterak (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Stowarzyszenie Dobrze), Monika Dubiel (VIP Team), Wioleta Jóźwiak (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa).

3. Spotkania tematyczne

W okresie kwiecień – czerwiec 2022 r. odbyło się 10 stacjonarnych spotkań, podczas których uczestniczki i uczestnicy poruszali następujące tematy:

1. Kultura dla wszystkich. Mapa tematów.
2. Tworzenie dostępnych wydarzeń w perspektywie miasta.
3. Współpraca w tworzeniu dostępności.
4. Osoby z niepełnosprawnością jako artyści/artystki, osoby pracujące w kulturze.
5. Oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży.
6. Informacja o dostępnych wydarzeniach.

Na spotkania zaprosiłyśmy wspaniałe osoby, które dzieliły się z nami swoim doświadczeniem i wspierały wiedzą ekspercką, zarówno podczas spotkań tematycznych, jak i w czasie konsultacji wypracowanego przez uczestniczki i uczestników dokumentu. Gościłyśmy u siebie: Paulinę Galanciak-Ilczyszyn (TIFF Collective), Justynę Mańkowską (Fundacja Katarynka), Barbarę Pasterak (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka), Tomasza Włodarskiego (Małopolski Instytut Kultury).

4. Zespół tworzący standardy dostępności

Podczas tworzenia standardów dostępności kultury przyświecała nam zasada: Nic o nas bez nas! Dlatego też zespół, który wypracowywał standardy podczas spotkań tematycznych składał się z:
– grupy konsultacyjnej – osób z niepełnosprawnościami (10 osób)
– przedstawicielek i przedstawicieli NGO (10 osób)
Oraz przedstawicielek i przedstawicieli:
– instytucji kultury
– samorządu
– zaproszonych ekspertek i ekspertów,
a także:
– organizatorów wydarzeń kulturalnych,
– aktywistek i aktywistów,
– edukatorek i edukatorów,
– animatorek i animatorów kultury.

Spotkania tematyczne były otwarte i mogła w nich wziąć udział każda chętna osoba.

5. Dokument

19 września 2022 r. podczas spotkania podsumowującego projekt, przekazałyśmy wypracowany podczas projektu dokument Lubelskich standardów dostępności kultury władzom Miasta Lublin. Przekazany dokument składa się ze Standardów (tekstu głównego) oraz Zestawu piktogramów i Podręcznika (jako załączników do Standardów).

6. Lubelskie Standardy Dostępności w kulturze – w liczbach

– 15 miesięcy trwania projektu
– 41 wypełnionych ankiet
– 20 stałych uczestniczek i uczestników
– 48 godzin szkoleń
– 40 godzin spotkań tematycznych
– 30 osób na każdym spotkaniu (średnio)
– 108 godzin tłumaczeń na PJM
– około 80 osób zaangażowanych w projekt

W pomieszczeniu. Przy stole siedzą prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Zastępczyni Prezydenta do spraw Kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk Kuśmierzak oraz Justyna i Wojtek. Podpisują dokumenty.wnętrze filii numer 2 miejskiej biblioteki publicznej w Lublinie. Na niskim regale, wśród książek stoi pudełko na ankiety, za nim stoi bibliotekarka sala szkoleniowa. Wiola prowadzi szkolenie, obok niej tłumaczka polskiego języka migowego. zdjęcie zza pleców dwójki uczestników szkolenia W sali. W półkolu siedzą uczestniczki i uczestnicy szkolenia. Wykonują ćwiczenie w parach, uśmiechają się, część z ich zatyka rękami uszy. korytarz. przy ścianie idzie jedna z uczestniczek. ma w ręku białą laskę oraz oczy zasłonięte opaską. w drugą stronę idzie uczestnik szkolenia oraz Kasia. sala czarna Galerii labirynt. w dwóch rzędach siedzą uczestniczki i uczestnicy spotkania. Anna Pajdosz mówi do mikrofonu sala czarna Galerii labirynt. Uczestnicy i uczestniczki spotkania siedzą w półkolu. Na pierwszym planie tłumaczka polskiego języka migowego. Miga do niesłyszących uczestniczek. Wnętrze sali obrad w lubelskim ratuszu. Uczestniczki i uczestnicy spotkania pozują do zdjęcia, uśmiechają się. W tle na ścianie herb miasta lublin, obok logo projektu wyświetlone na dużym ekranie.

Back to top