– Oferta

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Czcionka

Szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
 • obsługi klienta z niepełnosprawnościami
 • audiodeskrypcji
 • dostępnych wydarzeń kulturalnych
 • koordynacji dostępności
 • dostępnych social-mediów
 • kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami wśród dzieci i młodzieży
 • audiodeskrypcje i teksty alternatywne,
 • transkrypcje i napisy rozszerzone,
 • zaproszenia na wydarzenia w polskim języku migowym
 • przedprzewodniki
 • teksty w ETR
Back to top