– „Nowohucki alfabet – roz(g)rywki” – jak to działa?

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Choć naszą główną aktywnością w projekcie jest temat dostępności, chcielibyśmy przedstawić Wam opis „Nowohuckiego alfabetu”, w kilku słowach opisać jak ta dostępność jest interpretowana w projekcie oraz podrzucić garść ważnych linków!

Projekt „Nowohucki alfabet – perspektywy”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022”, to kontynuacja integracyjnych i międzypokoleniowych działań, skoncentrowanych na języku oraz kulturze nowohuckich dzielnic. Tym razem skoncentrujemy się na tym, by pokazać, w jaki sposób zebrany zasób leksykalny i unikatowe wspomnienia można wykorzystać, opierając o nie podzieloną na cztery części i rozgrywaną w różnych częściach Huty grę oraz proponując projektowej społeczności materiały do samodzielnej zabawy z nowohuckimi wyrażeniami. (Czytaj więcej tutaj: Link do opisu)

Teraz krótki opis działań w ramach dostępności projektu!

W celu umożliwienia udziału w projekcie osobom g/Głuchym, zdecydowaliśmy się na udostępnianie kluczowych treści w PJM lub poprzez napisy. Dla osób niewidzących lub słabowidzących będziemy nagrywać z kolei pliki w formie audio oraz zamieszczać opisy alternatywne grafik i zdjęć.

Ze względu na obecność w Krakowie oraz Nowej Hucie licznej grupy naszych sąsiadów z ogarniętej wojną Ukrainy, najważniejsze działania projektu będą tłumaczone również na język ukraiński.

Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz projekt stanie się dostępny dla wszystkich pasjonatów Nowej Huty.

W przypadku zgłoszenia się na którekolwiek spotkanie osoby potrzebującej tłumacza języka ukraińskiego lub asysty w PJM, zostaną one zapewnione. Podobnie w przypadku potrzeby asystowania osobie z niepełnosprawnością narządu wzroku.

A także obiecane linki 😉

  • Jeszcze raz opis projektu – znajdziecie tam dodatkowo harmonogram projektu i poznacie organizatorów: Link do opisu
  • Tutaj znajdziecie REGULAMIN projektu: Link do regulaminu
  • Klikając tutaj: Link, przeniesiecie się do formularza zgłoszenia chęci udziału w projekcie
  • Na facebooku Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta będą systematycznie ukazywać się aktualności projektu, zajawki i zdjęcia, zaś strona Nowohuckiego alfabetu to kompendium wiedzy o projekcie!

 

Back to top