– Wspólna Sprawa – zaproszenie dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Zapraszamy osoby g/Głuche i słabosłyszące do tworzenia standardów dostępności kultury w Lublinie.


Link do ankiety dotyczącej uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w lubelskiej kulturze: Ankieta

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków NOWEFIO.

 

Back to top