– Wspólna Sprawa – trochę liczb (1)

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

ETAP I – diagnoza potrzeb
✅ 141 wypełnionych ankiet
Pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badania, które miało na celu diagnozę potrzeb grupy docelowej, więc było skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
❤ Dziękujemy wszystkim osobom, które wypełniły ankietę lub pomogły to zrobić innym.
❤ Szczególnie dziękujemy Izabela Majewska za dystrybucję ankiet i Andrzej Stawicki za przygotowanie narzędzia badawczego i analizę wyników badań.
❤ Za szczególne zaangażowanie dziękujemy Fundacja Aktywizacja Filia w Lublinie i Teatroterapia Lubelska.
❤ Dziękujemy też miejscom, w których mogliśmy umieścić ankiety w wersji papierowej: Galeria Labirynt, Wydział ds. osób Niepełnosprawnych, Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Filia nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 32 MBP.

ETAP II – szkolenia dla grupy konsultacyjnej
✅ 48 godzin przeprowadzonych szkoleń
✅ 7 tematów szkoleń
✅ 9 osób prowadzących szkolenia
✅ 20 uczestniczek i uczestników szkoleń
Kolejnym etapem była rekrutacja uczestniczek i uczestników projektu: 10 osób z niepełnosprawnością i osób reprezentujących 10 organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i szeroko rozumianej partycypacji.
Do współpracy przy szkoleniach zaprosiliśmy wspaniałych ⭐️ prowadzących z całej Polski. Dziękujemy Wioleta Jóźwiak, Monika Dubiel, Basia Pasterak Olga Curzydło, Izabela Sopalska-Rybak, Wioletta Stępniak, Kasia Bartosik, Aleksandra Palacz, Dominik Szurgot, Wojtek Góra.
Dalszy ciąg liczb już jutro 😎

Projekt Standardy Dostępności Kultury — Wspólna Sprawa jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO.

Back to top