– Wspólna sprawa – porozumienie z Miastem Lublin

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Dzisiaj rano podpisaliśmy porozumienie z Miastem Lublin reprezentowanym przez Krzysztofa
Żuka – Prezydenta Miasta Lublin oraz Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępczynię Prezydenta Miasta
Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. Celem podpisanego porozumienia jest wspólna praca przy
realizacji projektu „Standardy dostępności kultury – Wspólna Sprawa”.


Dzisiaj również ruszyła Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla
osób z niepełnosprawnościami. W skład komisji wchodzą Teatroterapia Lubelska, Fundacja Inside
Out, Otwarta Pracownia w Lublinie, Nieprzetarty Szlak, przedstawicielki Urzędu Miasta Lublin oraz
my.

Projekt „Standardy dostępności kultury – Wspólna Sprawa” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO.

Back to top