Stowarzyszenie Otwieracz

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Czcionka

Stowarzyszenie Otwieracz założyliśmy w marcu 2019 roku. Nasze działania początkowo skupiały się na małych inicjatywach kulturalnych. Obecnie większość naszych działań dotyczy dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, partycypacji społecznej i edukacji kulturalnej.

Temat dostępności jest dla nas bardzo ważny. Dostępność daje nową perspektywę do patrzenia na drugą osobę i przestrzeń w której żyjemy. Wiemy, że dostępność wymaga czasu, wiedzy i przede wszystkim chęci do wprowadzania zmian. Jesteśmy organizacją samorzeczniczą i sojuszniczą.

Back to top